Sense categoria

Contractació de confiança i acomiadament d'entrevistes

La contractació i l'acomiadament d'entrevistes són un component crucial de les operacions de qualsevol organització. Determinen qui té feina i qui acomiada. La qualitat d'aquestes entrevistes és directament proporcional a l'èxit de l'organització. Una entrevista mal realitzada pot provocar la contractació d'empleats inadequats, la qual cosa comporta una disminució de la productivitat i, en definitiva, pèrdues econòmiques. A més, una entrevista de terminació gestionada incorrectament pot donar lloc a publicitat negativa, ramificacions legals i antics empleats descontents. Per tant, és imprescindible que aquestes entrevistes es realitzin en un entorn de confiança i segur, lliure d'escoltes i altres distraccions.

La importància d'un entorn fiable i segur

Realitzar entrevistes de contractació i acomiadament en un entorn de confiança i segur és fonamental per diversos motius. En primer lloc, permet una conversa més centrada. Un estudi recent de Neumann i col·legues (2021) va trobar que les distraccions durant una entrevista poden afectar negativament la qualitat de l'entrevista. En el seu estudi, van trobar que els participants que estaven distrets durant una entrevista tenien un rendiment significativament pitjor que els que no ho estaven. Per tant, eliminant les distraccions, com ara les escoltes i la presència de telèfons, l'entrevistat es pot concentrar millor, donant lloc a una entrevista més productiva i informativa.

En segon lloc, un entorn de confiança i segur fomenta un sentiment de confiança entre l'entrevistador i l'entrevistat. Segons un estudi d'Ambady i col·legues (2013), un sentiment de confiança és essencial a les entrevistes. En el seu estudi, van trobar que la confiança entre l'entrevistador i l'entrevistat és directament proporcional a l'èxit de l'entrevista. Per tant, amb la realització d'entrevistes en un entorn de confiança i segur, ambdues parts es poden sentir còmodes i segures, donant lloc a una experiència d'entrevista més positiva i productiva.

En tercer lloc, un entorn fiable i segur redueix el risc de filtració d'informació confidencial. Durant el procés de contractació, una organització pot divulgar informació sensible sobre les seves operacions, clients i plans futurs. De la mateixa manera, durant el procés de cessament, un empleat pot compartir informació sensible sobre els seus companys o la pròpia organització. Per tant, és imprescindible que aquestes converses es duguin a terme en un entorn segur, lliure d'escoltes i altres distraccions. Un estudi de Spilka i els seus col·legues (2020) va trobar que la presència de dispositius electrònics durant una entrevista augmenta el risc que es filtri informació sensible. Per tant, eliminant la presència de telèfons i altres dispositius electrònics, es redueix significativament el risc de filtració d'informació sensible.

Exemples d'entorns fiables i segurs

Hi ha diversos exemples d'entorns fiables i segurs on es poden dur a terme entrevistes de contractació i acomiadament. Els següents són alguns dels mètodes més efectius:

  1. Habitacions privades

La forma més tradicional i senzilla de crear un entorn de confiança i segur és realitzar entrevistes en una habitació privada. Les sales privades estan lliures de distraccions i el risc d'escoltar es redueix significativament. A més, les sales privades proporcionen una sensació de privadesa, que pot ajudar a crear una sensació de confiança entre l'entrevistador i l'entrevistat. Un estudi de Han i col·legues (2020) va trobar que els participants que van ser entrevistats en una habitació privada van informar de sentir-se més còmodes i menys ansiosos que els que no ho estaven.

  1. Videoconferència

En els darrers anys, la videoconferència s'ha fet cada cop més popular per a la realització d'entrevistes. La videoconferència permet realitzar entrevistes a distància, eliminant la necessitat de proximitat física. A més, el programari de videoconferència sovint inclou funcions de seguretat, com ara el xifratge d'extrem a extrem, que ajuda a evitar l'escolta. Un estudi de Lee i col·legues (2021) va trobar que les entrevistes de videoconferència eren tan efectives com les entrevistes en persona.

  1. Sales d'entrevistes segures

Algunes organitzacions han fet un pas més enllà creant sales d'entrevistes segures. Les sales d'entrevistes segures són sales especialment dissenyades, lliures de distraccions i equipades amb funcions de seguretat avançades, com ara insonorització i blindatge electromagnètic. Aquestes habitacions solen ser utilitzades per agències governamentals.

SignalBlocker Box és una solució senzilla no tecnològica basada en materials de Faraday per proporcionar una solució fàcil i segura per crear aquest entorn de confiança que és tan necessari amb situacions delicades com les converses de contractació i acomiadament.